Domov je pro každého člověka velmi důležitý


Domov je místem krásného klidu, krásného užívání, krásného pozitivního myÅ¡lení a naladÄ›ní. Od toho je vlastnÄ› domov, protože domov je hlavnÄ› i to, když máme tu stÅ™echu nad hlavou, víme, že se máme kam vrátit, že nás nÄ›kdo nÄ›kde pÅ™ijme. Takže opravdu si myslím, že dům je prostÄ› tím nejkrásnÄ›jším pro ÄlovÄ›ka, protože takový domov, kdo nemá, tak prostÄ› je to opravdu Å¡patnÄ›. Například vezmÄ›te si dÄ›ti z dÄ›tského domova, které to prostÄ› opravdu nemají v životÄ› vůbec jednoduché a musí to pro nÄ› být opravdu hrozné, když nemají tu rodinu, a to zázemí a vrací se do dÄ›tského domova.

Domov

Chápu, že tam jsou takové ty tety, které prostÄ› se o nÄ› starají, ale nikdy to není jako domov, který by byl skuteÄným domovem. Domov je opravdu tam, kde jsi otevÅ™ete ty dveÅ™e a zavÅ™ete a nebudete nÄ›kde v dÄ›tských domovech. Ty dÄ›ti tam opravdu velice trpí a ono to má následek pro nÄ› do dokonce života, prostÄ› budou trpÄ›t, protože pokud opravdu tÅ™eba ti rodiÄe oba umÅ™ou a nemají ty dÄ›ti kde být a už nemají ani babiÄky, nikoho, tak prostÄ› automaticky dají dÄ›ti do dÄ›tského domova, což pro ty dÄ›ti je opravdu straÅ¡nÄ› psychicky nároÄné, protože na nÄ›co byli zvyklí a teÄ je prostÄ› zavÅ™ou do dÄ›tského domova, což je opravdu na psychiku dítÄ›te.

Domov

To dítÄ› může mít prostÄ› problémy a podobnÄ› a prostÄ› jako urÄitÄ› je to hroznÄ› až složité, opravdu ty dÄ›ti potom pláÄou a chtÄ›jí ten dům a ona to nejde. Až prostÄ› budou plnoletí, tak  ty plnoleté dÄ›ti opravdu už mají výhodu v tom, že jsou plnoleté a v 18 letech si opravdu už prostÄ› zařídí to svoje zázemí a už prostÄ› chtÄ›jí žít svůj život, ale prostÄ› to, že byli v dÄ›tském domovÄ›, to už jim prostÄ› nikdo nikdy potom nevrátí a už na do smrti budou pÅ™emýšlet nad tím, že opravdu takhle žili v dÄ›tském domovÄ›, a je to straÅ¡nÄ› pro ty dÄ›ti nepÅ™ijatelné a hroznÄ› psychicky nároÄné, že opravdu se to projeví i v tom dalším životÄ› a i když budou prostÄ› žít sami, tak nikdy na to nezapomenou, jaké  trauma si prostÄ› zažili, takže opravdu je to nepÅ™edstavitelné. A kdo má domov, tak by si toho opravdu mÄ›l vážit, protože v životÄ› můžou nastat situace, kdy opravdu se můžeme až z toho zhroutit.