Stejnokroj u zaměstnanců?

Určitě jste někdy pracovali ve firmě, kde jste všichni zaměstnanci museli mít stejnokroj, protože takto to dost často ve firmách bývá. Jistě jste se také setkali s různými názory lidí, jak na to reagovali a podobně a zjistili jste, že existují dva typy lidí, a to lidé, kterým to vadí a také lidé, kteří jsou rádi, že v práci mají stejnokroj a cítí se tak lépe. Mezi jakou skupinku lidí patříte vy? Mezi ty, kterým to vadí a chtěli by do práce nosit své oblečení nebo mezi lidi, kteří jsou za to rádi? Každý má svůj názor a každý také má své důvody k tomu, aby takový názor měl.

uniforma

Proč vůbec firmy využívají stejnokroje? Jaké mohou být důvody k tomu, aby jejich zaměstnanci nosili například košile s potiskem loga firmy? Důvodů může být několik a každá firma může mít jiný důvod, ale hlavní je to, co se vyskytuje nejčastěji. Většinou firmy uvádí to, že chtějí být pro okolí, a hlavně pro zákazníky v očích jako rodinná firma, kde všichni jsou na stejné úrovni a hrdě nosí logo firmy na svém oblečení. Na lidi to totiž působí jinak, než kdyby každý zaměstnanec měl na sobě to samé. Zaměstnance to totiž stmelí k sobě a vypadají jako tým, což je velmi potřeba a vede to k úspěchu firmy. Někdy ovšem stejnokroj nevypovídá o jakémsi vztahu mezi jednotlivými zaměstnanci a nepomůže ani to, že mají stejné oblečení. Zkrátka někdy se to oblečením ani zachránit nedá.

stejnokroj

Dalším důvodem může být rovnocennost lidí, protože takhle nevznikají sociální rozdíly mezi lidmi, takže proto je stejnokroj jakýsi prostředek k tomu, aby se sociální vrstvy hodily do jedné úrovně a všichni se cítili v práci stejně. Protože je v práci úplně jedno, kolik má kdo peněz a jak se má, sice všichni mají třeba podobný plat, ale někdo s tím hospodaří jinak, někdo má dluhy a podobně a díky stejnokrojům se budou všichni v práci cítit stejně a rovnocenně jako jejich kolegové.