Kratom


Kratom neboli mitragyna speciosa je tropický strom, který pochází z jihovýchodní Asie. Kratom obsahuje přes 40 alkaloidů, které mají stimulační a opioidní účinky. Kratom se v těle chová jako agonista opioidního receptoru podobně jako morfin nebo jiné opiáty. Na rozdíl od většiny ostatních opioidů má kratom také afinitu k receptorovým systémům pro norepinefrin a serotonin. Kde působí jako agonista. Tím, že působí na norepinefrin a serotonin také pravděpodobně vede k tomu, že má kratom simulační efekty. Zkušenosti s kratomem od anonymních uživatelů: Kratom si zamiloval od doby, kdy ho začal letos poprvé používat.

Kratom prášek

To krásné teplo a pohodlí, jak duševní, tak fyzické, které opiáty dopřávají. Je to naprosto pohodlné trávit hodiny nicneděláním, jako chodit ven a být ve společnosti, či dělat nějakou jednoduchou práci. Ať děláte cokoliv, tak je to lepší, a to vše v prostoru nad hlavou. Uživatel ho používá dvakrát týdně, aby si udržel toleranci. S vysokými https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/praf/ps13/pravo_vs/web/05.html dávkami zpozoroval, některé zajímavé účinky, které se zdají být specifické pro kratom. Zírání na vzorovaný povrch vyvolalo vířivou organizaci vzoru, která se resetovala na dvojí záběr, přísně dvourozměrný. Jindy zase kratom způsobil mírné vizuální driftování po zírání na předmět.

Kratom prášek a listy a tablety kratomu

Uživatel také popisuje, že pokaždé dostává opiátové přivyknutí ze solidní dávky, takový krásný polospánek, kde se vaše představy realizují jako polojasné sny a bdění a spánek nejsou tak oddělené. Kratom má nízkou toxicitu vzhledem k dávce. Jako u většiny opioidů není známu, že když budete kratom užívat dlouhodobě, tak, že budete mít nějaké komplikace. Bacha, ale na vysoké dávky kratomu, které mohou vést k zvýšené depresi, což může vést k anoxii. To však je méně silné než u heroinu nebo morfinu. Smrtelná dávka kratomu není známa, ale předpokládá se, že je mnohonásobně vyšší než aktivní dávka.