Domov je jako druhé srdce.


PotÅ™ebujete si pÅ™edÄ›lat domov? Nevíte jak na to, protože vám doÅ¡ly veÅ¡keré nápady? My vám s tím rychle poradíme a pomůžeme. PojÄme si vysvÄ›tlit jak na to! Každý ÄlovÄ›k má domov spjatý s tím, že potÅ™ebuje mít oázu klidu, kde si může odpoÄinout. Ticho, klid a možnost popÅ™emýšlet o tom co skuteÄnÄ› vlastnÄ› ve svém životÄ› potÅ™ebuje? Je tomu tak, ale každý jsme trochu jiný. Jenomže jak si vytvoÅ™it takový domov, kde by se vám dobÅ™e žilo? PotÅ™ebujete harmonické barvy, které pro vás budou důležitý pro klidný spánek? Nebo máte rádi, když máte výhled nÄ›kam do lesa, na louku? Žijete radÄ›ji na horách než v nížinách? Domov je to, co nás ovlivňuje od naÅ¡eho dÄ›tství.

stavba

Jak se k nám chovali naÅ¡i rodiÄe, jak se k nám chovali dÄ›ti ve stejném vÄ›ku, protože to se na nás dokáže, také velmi rychle a snadno podepsat na nÄ›kolik let dopÅ™edu, kdy nejsme stále smíření s kÅ™ivdou, která nám tak byla Å™eÄena. Je zbyteÄné si s tím lámat hlavu, kdo bude žít a cítit se dobÅ™e ve vaÅ¡em domÄ› jste jen a jen vy. Není tomu tak? Pokud si to myslíte stejnÄ› jako my, poté jste zaruÄenÄ› na dobré cestÄ›, protože Å¡tÄ›stí vám bude jen přát. Nenechte se od toho svého, krásného snu odradit a jdÄ›te si hrdÄ› za ním. Líbí se vám roubenky, nebo stavby lidové architektury?

hory

Dávejte si také pozor na to, kde nemovitost kupujete. Může se také stát to, že si zakoupíte nemovitost v památkové zónÄ› nebo rezervaci nebo se bude nacházet v ochranném pásmu kulturní památky a už je to Å¡patné. Na veÅ¡keré úpravy, které se tak budete chystat udÄ›lat budete muset mít povolení od úřadu, který toto vÅ¡e má na starost. SamozÅ™ejmÄ› záleží na tom, jak to vidíte a vy, jak to vidí oni. Pokud v blízkosti chcete stavÄ›t modernu, nebudete to moc lehké. SamozÅ™ejmÄ› se dá také najít kompromis pro obÄ› strany, tak aby vás to finanÄnÄ› nezruinovalo. Proto je dobré si pÅ™edem zjistit, kde si svou nemovitost kupujete, a zda se v nÄ›Äem takovém skuteÄnÄ› nenachází, protože by to pozdÄ›ji mohlo být velice na Å¡kodu. PÅ™ejeme hodnÄ› Å¡tÄ›stí.