Aby bylo na co vzpomínat


Pro Å¡kolní výlety platí jedna spoleÄná podmínka. Musí to být nÄ›co, na co budou žáci rádi vzpomínat. Organizace takové akce nemusí vÅ¡ak spoÄívat jenom na bedrech uÄitelů. StaÄí si vybrat správnÄ› a budou spokojeni jak uÄitelé, tak i jejich třída. StaÄí si vybrat z pobytů a programů, které nabízí RIKITAN. Jedná se o moderní službu, díky níž je celý pobyt kompletnÄ› zjiÅ¡tÄ›ný a to vÄetnÄ› zajímavého programu. Ten je možné zvolit tak, aby odpovídal vÄ›ku a zájmům tÄ›ch, komu je urÄený.

Zajímavé výlety

Konec roku se blíží a vÄ›tÅ¡ina dÄ›tí už je v myÅ¡lenkách na prázdninách. Ale jeÅ¡tÄ› než se rozletí do nejrůznÄ›jších koutů a stráví dva mÄ›síce volna bez kamarádů ze své třídy, Äeká na nÄ› poslední spoleÄná akce. A na ni se vÅ¡echny dÄ›ti bez rozdílu vÄ›ku těší urÄitÄ› celé druhé pololetí. Å kolní výlety mají být zábavné, plné legrace a skvÄ›lých zážitků. S nabídkou firem, které se na tyto aktivity specializují, je snadné dopřát žákům to, co je potěší. Zábavný program v doprovodu neménÄ› zábavných průvodců to je splnÄ›ní veÅ¡kerých oÄekávání. Ani uÄitelé si nebudou mít na co stěžovat. Pro nÄ› to bude pobyt bez starostí, plný klidu a pohody.